Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 13/2022 od 09.06.2022.)


  • Pravilnik o uslovima i načinu za sufinansiranje nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex