Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 12/2023 od 18.05.2023.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina - Lalić Nataše
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina - Vukić Siniše
 • Odluka o izmenama Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Zrenjanina za period od 2021. do 2028. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone "Jugoistok II - E" u Zrenjaninu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije obilaznice državnog puta IB reda broj 13, oko naselja Melenci
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Ečka
 • Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave
 • Izmena i dopuna Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2023. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Saveta za odbranu i bezbednost grada Zrenjanina
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za rodnu ravnopravnost grada Zrenjanina
 • Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole Zrenjanin
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Mala Amerika" u Zrenjaninu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Zrenjanina
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka-Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka-Zrenjanin
 • Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Kulturnog centra Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra Zrenjanina

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex