Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 11/2022 od 20.05.2022.)


 • Rešenje o Izboru člana Gradskog veća
 • Odluka o izgledu uniforme i oznaka, boji i načinu označavanja vozila i plovila i posebnoj opremi komunalne milicije
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Zrenjanina
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Berbersko - Bolnica" u Zrenjaninu
 • Odluka o izmeni Odluke o zaduživanju grada Zrenjanina radi finansiranja kapitalnih investicija
 • Izmene i Dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Predškolske ustanove Zrenjanin
 • Zaključak o razmatranju Izveštaja o radu Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2021. godinu
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina Dorine Gombar
 • Odluka o izmenama Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina
 • Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnoparavnost za period od 2022. do 2027. godine
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje
 • Rešenje o prestanku mandata v.d. direktora JKP "Gradska Toplana" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP "Gradska Toplana" Zrenjanin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex