Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 11/2021 od 07.05.2021.)


 • Odluka o izmenama Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda
 • Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina na Crveni krst Zrenjanin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Rešenje o utvrđivanju naziva ulica na teritoriji grada Zrenjanina
 • Zaključak o razmatranju Izveštaja o radu Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Saveta za zdravlje grada Zrenjanina za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Stevan Knićanin" Knićanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole "Nikola Tesla" Zrenjanin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex