Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 9/2021 od 29.04.2021.)


 • Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
 • Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za period od 2021. do 2023. godine
 • Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Čačka za 2021. godinu
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2021. godini
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema "Rzav"
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Vodovod" Čačak za 2021. godinu
 • Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama br. 523/1 i 523/2 obe u KO Čačak
 • Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama br. 522/1 i 522/2 obe u KO Čačak
 • Rešenje o oduzimanju poslovne zgrade od nosioca prava korišćenja MZ Ovčar Banja i otuđenju rušenjem poslovne zgrade iz javne svojine izgrađene na kat. parceli broj 2320/2 u KO Vrnčani
 • Rešenje o davanju na korišćenje poslovne zgrade na k.p. br. 1096/2 KO Vrnčani Mesnoj zajednici Vrnčani
 • Rešenje o davanju na korišćenje poslovne zgrade na k.p. br. 832/2 KO rakova Mesnoj zajednici Rakova
 • Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za Ovčar Banju na teritoriji grada Čačka
 • Odluka o izmeni Odluke o putevima
 • Rešenje o davanju na korišćenje objekata na k.p. br. 615/3 i 386/2 obe u KO Premeća
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Gimnazije u Čačku
 • Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Školskog odbora OŠ "Milica Pavlović" u Čačku
 • Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Milica Pavlović" u Čačku
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex