Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 7/2024 od 26.04.2024.)


 • Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za period od 2024. godine do 2026. godine
 • Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
 • Odluka o izmenama i dopunama odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
 • Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
 • Program korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2024. godini
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2024. godinu
 • Rešenje o razrešenju i izboru jednog člana Korisničkog saveta javnih službi
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Sveti Đakon Avakum" Trnava
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta manifestacije Festival animacije "Animanima"
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta manifestacije Festival animacije "Animanima"
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex