Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 6/2024 od 29.03.2024.)


  • Pravilnik o izmenama i dopuna Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
  • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o prenosu prava svojine na patrolne motocikle Policijskoj upravi Čačak, Odeljenju saobraćajne policije Čačak
  • Rešenje o prenosu prava svojine na putničkom vozilu Policijskoj upravi Čačak, Odeljenju saobraćajne policije Čačak
  • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji grada Čačka za period 2025-2027. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex