Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 6/2021 od 22.03.2021.)


 • Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja na Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
 • Rešenje o imenovanju Komisije za polaganje ispita za vozače taksi prevoza o poznavanju grada Čačka i propisa koji regulišu delatnost taksi prevoza putnika
 • Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za izbor projekata u kulturi
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za negovanje tradicije i očuvanje nacionalnog identiteta na teritoriji grada Čačka
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete na građevinskim objektima nastale nakon elementarne i druge nepogode
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete u poljoprivredi nastale od elementarne i druge nepogode
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete subjekata privredne delatnosti nastale nakon elementarne i druge nepogode
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane od strane pasa lutalica
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete na opštinskim i nekategorisanim putevima nastale nakon elementarne i druge nepogode
 • Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu i sprovođenje akcionih planova za Rome
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za privredu grada Čačka
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Odluka o dopuni Odluke o rasporedu radnog vremena u gradskim upravama
 • Kolektivni ugovor Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex