Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 5/2022 od 26.02.2022.)


 • Odluka o poveravanju TV prenosa sednica Skupštine za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2022. godinu
 • Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
 • Program energetske efikasnosti grada Čačka za period 2022-2024.
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada komunalne milicije grada Čačka za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju na korišćenje poslovne zgrade na k.p. br. 5597/20 KO Čačak Mesnoj zajednici Ključ
 • Rešenje o razmeni k.p. br. 1960/8 za k.p. br. 1964/10, 1964/11 i dela k.p. br. 1960/6 sve u KO Ljubić
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu i davanju na korišćenje poslovnog prostora na k.p. br. 4608/1 KO Čačak MZ Alvaѕinica
 • Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnost iz javne svojine na k.p. br. 725/1 u KO Čačak
 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu
 • Odluka o dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Dom kulture Čačak
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak
 • Odluka o dopunama Odluke o organizovanju Ustanove "Međuopštinski istorijski arhiv" za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" Čačak
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju člana odnosno predsednika Upravnog odbora Gradske stambene agencije u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Medicinske škole u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Gimnazije u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex