Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 4/2021 od 12.02.2021.)


 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o obrazovanju Radnog tima za stalno ažuriranje website-a grada Čačka
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije grada Čačka
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za poslovni prostor
 • Odluka o određivanju cene usluge Pomoć u kući
 • Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova usluga u oblasti socijalne zaštite
 • Odluka o utvrđivanju cene za pružanje usluga privremenog smeštaja
 • Rešenje o izmeni Rešenja o zaduženjima članova Gradskog veća za pojedine oblasti
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Čačku
 • Kolektivni ugovor Centra za pružanje usluga u socijalnoj zaštiti "Zračak" Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex