Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 3/2023 od 24.02.2023.)


 • Odluka o poveravanju televizijskog prenosa sednica Skupštine za 2023. godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća
 • Rešenje o izboru jednog člana Gradskog veća
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Komisije za kadrove i mandatno - imunitetska pitanja
 • Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP "Duboko" Užice za period 2022. - 2026. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja JKP "Duboko" Užice za period 2017. - 2027. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Rešenje Nadzornog odbora JKP "Duboko" Užice broj 26/3 od 23. januara 2023. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP "Rzav" Arilje za period 2023-2027. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada doo "Naučno tehnološki park Čačak" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije "Nadežde Petrović" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o osnivanju Ustanove kulture "Centar za negovanje tradicije" Čačak
 • Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Čačka za 2023. godinu
 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za isporučenu toplotnu energiju krajnjim kupcima
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne" u Čačku
 • Rešenje o otuđenju katastarskih parcela u postupku eksproprijacije zemljišta za ulicu Miloša Ćosića
 • Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama br. 524/1 i 524/2 obe u KO Čačak radi izgradnje dela Sinđelićeve ulice
 • Odluka o konverziji potraživanja grada Čačka u ulog grada Čačka u osnovnom kapitalu privrednog društva "Zastava oružje" a.d. Kragujevac i otpisu kamate
 • Rešenje o prestanku mandata odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora JKP "Gradsko zelenilo" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Kulturnog centra Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak
 • Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Odbora manifestacije "Disovo proleće"
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni Rešenja o zaduženjima članova Gradskog veća za pojedine oblasti
 • Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna plana Generalne regulacije "Industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne" u Čačku

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex