Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 26/2022 od 03.12.2022.)


 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa budžetske pomoći JKP "Komunalac" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmenu programa rada i Finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Doma kulture Čačak
 • Odluka o izradi Plana razvoja grada Čačka
 • Odluka o dopunama Odluke o manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Čačak
 • Odluka o akustičkom zoniranju i merama za zaštitu od buke
 • Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije "Atenica-Kulinovci" u Čačku za urbanističku celinu 4.1 (centar)
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Trbušani-Ljubić" u Čačku
 • Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka za 2022. godinu
 • Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli br. 757/2 KO Čačak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka k.p. br. 729, 728/3 i 727/3 sve u KO Trbušani
 • Rešenje o razmeni k.p. br. 1283/2 za k.p. br. 1284/3 obe u KO Donja Trepča
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru predsednika Saveta za socijalnu zaštitu i ostale društvene delatnosti
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak
 • Rešenje o prestanku funkcije vršiocu dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća grada Čačka
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Ekonomske škole u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora ŠOSO "1. novembar" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Vladislav Petković Dis" u Zablaću
 • Rešenje o imenovanju Saveta roditelja grada Čačka
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Odluka o izmenama Statuta Doma kulture Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex