Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 25/2022 od 01.12.2022.)


  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Čačka
  • Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada za 2022. godinu
  • Odluka o dodeli zvanja Počasnog građanina grada Čačka
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex