Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 25 od 22.10.2020.)


 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene programa korišćenja budžetske pomoći JKP "Komunalac" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene programa korišćenja budžetske pomoći JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene programa poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene programa korišćenja budžetske pomoći JP "Gradac" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa rada Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene programa rada i Finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i Programa rada doo "Naučno tehnološki park Čačak" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak za radnu 2020/2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Radost" Čačak za radnu 2020/2021. godinu
 • Plan detaljne regulacije na rekonstrukciji dalekovoda 110 kv br. 115/1 TS "Kraljevo 1" - TS "Čačak 3" (deonica na teritoriji grada Čačka)
 • Odluka o Izmenama i dopunama odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak
 • Odluka o Izmenama i dopunama odluke o organizovanju Ustanove Dom kulture Čačak
 • Odluka o Izmenama i dopunama odluke o organizovanju Ustanove Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak
 • Odluka o Izmenama i dopunama odluke o organizovanju Ustanove Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"
 • Odluka o Izmenama i dopunama odluke o osnivanju Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 • Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2020/2021. godini
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
 • Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje za teritoriju grada Čačka
 • Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2020. godini
 • Program o Izmenama i dopunama programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2020. godini
 • Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka poslovnog prostora br. 4 u objektu br. 4 na k.p. br. 5417/1 KO Čačak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka poslovne zgrade - objekta HALKBANK AD Beograd, izgrađenog na k.p. br. 825/1 KO Čačak i dela k.p. br. 825/1 KO Čačak, srazmerno površini objekta, u ul. Pivarskoj broj 1 u Čačku
 • Rešenje o izboru tri člana Saveta za zdravlje
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru jednog člana Komisije za ravnopravnost polova i podršku porodici
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru jednog člana Saveta za socijalnu zaštitu i ostale društvene delatnosti
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Čačak" Čačak
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Gradac" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Doma kulture Čačak
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove Narodni muzej Čačak
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove "Međuopštinski istorijski arhiv" za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove Sportski centar "Mladost" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje odraslih u Čačku
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove "Turistička organizacija Čačka"
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora "Apotekarske ustanove Čačak"
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Centra za stručno usavršavanje
 • Rešenje o imenovanju četiri člana Upravnog odbora Ustanove Regionalni centar za talente Čačak
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove "Radost" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Doma kulture Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove Narodni muzej Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove "Međuopštinski istorijski arhiv" za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove "Turistička organizacija Čačka"
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove Sportski centar "Mladost" Čačak
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost "Kosta Novaković" u Čačku
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora "Apotekarske ustanove Čačak"
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za stručno usavršavanje
 • Rešenje o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Ustanove Regionalni centar za talente Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva zamenika člana i zamenika sekretara Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju Saveta roditelja grada Čačka
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Ekonomske škole u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Muzičke škole u Čačku
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Školskog odbora OŠ "Božo Tomić" Prijevor
 • Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Božo Tomić" Prijevor

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex