Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 24 od 21.10.2020.)


  • Odluka o verifikaciji mandata odbornika
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2020. godinu
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za finansijsku podršku učenicima i studentima

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex