Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 23/2022 od 25.11.2022.)


  • Aneks IV Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak
  • Kolektivni ugovor Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak
  • Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Čačak
  • Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
  • Odluka o ukidanju vanredne situacije za deo teritorije grada Čačka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex