Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 23/2021 od 03.12.2021.)


 • Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada za 2021. godinu
 • Odluka o nagradama grada Čačka za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Radost" Čačak za radnu 2021/2022. godinu
 • Odluka o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima
 • Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Čačka 2035
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje i uređenje mesnog groblja "Lugovi" u Trbušanima
 • Odluka o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije "Atenica - Kulinovci" u Čačku za urbanističku celinu 4.1 (centar)
 • Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka k.p. br. 5217/32 KO Čačak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom objekta zdravstva na k.p. br. 6952 KO Čačak
 • Odluka o određivanju naziva pojedinih ulica na teritoriji grada Čačka
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru jednog člana Saveta za lokalni ekonomski razvoj
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma kulture Čačak
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Čačak" Čačak
 • Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Čačak" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ "Branislav Petrović" Slatina
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku
 • Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Generalnog urbanističkog plana Čačka 2035
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za proširenje i uređenje mesnog groblja "Lugovi" u Trbušanima
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije "Atenica - Kulinovci" u Čačku za urbanističku celinu 4.1 (Centar)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex