Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 23 od 14.10.2020.)


 • Odluka o verifikaciji mandata odbornika
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Duboko" Užice broj 6/6 od 25. maja 2020. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP "Rzav" Arilje broj 579/2020 od 30. jula 2020. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod" Čačak broj 4/18 od 27. avgusta 2020. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut "Apotekarske ustanove Čačak"
 • Program lokalnog ekonomskog razvoja za period 2020-2022. godina
 • Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2020. godinu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak
 • Tekst javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
 • Tekst javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom Naučno tehnološkog parka na k.p. br. 5751/10 KO Čačak
 • Odluka o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
 • Odluka o uniformi i oznakama komunalnih milicionara
 • Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne milicije
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za budžet i finansije
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za socijalnu zaštitu i ostale društvene delatnosti
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za statut, druge propise i organizaciju
 • Rešenje o izboru predsednika i članova komisije za pritužbe i predloge
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za poljoprivredu
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javni red i mir
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za lokalni ekonomski razvoj
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Korisničkog saveta javnih službi
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Komisije za određivanje naziva ulica
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Komisije za obeležavanje praznika i dodelu priznanja
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za mlade
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Komisije za ravnopravnost polova i podršku porodici
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Medicinske škole Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Sveti đakon Avakum" Trnava
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Stepa Stepanović" Gornja Gorevnica
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Sveti Sava" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Vuk Karadžić" Čačak
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Statut "Apotekarske ustanove Čačak"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex