Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 22/2023 od 30.12.2023.)


 • Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
 • Plan razvoja grada Čačka za period 2023-2030. godine
 • Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2023. godinu
 • Odluka o dopunama Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Komunalac" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01. - 31.12.2024. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada za period 01.01. - 31.12.2024. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoo higijene za period 01.01. - 31.12.2024. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Moravac" Mrčajevci za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga JKP "Parking servis" Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Parking servis" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za isporučenu toplotnu energiju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Čačak" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP "Gradac" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2024. godinu
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema "Rzav"
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Rzav" Arilje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Vodovod" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar Mladost" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i Plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom vodovodne mreže u Bečnju i Bresnici
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom drumskog mosta preko Lozničke reke u Bulevaru Vojvode Putnika u Čačku
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom delova ulica Njegoševe, Braće Novičić i Prištinske u Čačku sa pratećom infrastrukturom
 • Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Industrijska zona, kompleksi Bolnice i Kasarne" u Čačku
 • Rešenje o prestanku funkcije vršiocu dužnosti direktora "Apotekarske ustanove Čačak"
 • Rešenje o imenovanju direktora "Apotekarske ustanove Čačak" Čačak
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex