Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 22/2022 od 31.10.2022.)


 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Radost" Čačak za radnu 2022/2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Radost" Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak za radnu 2022/2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2022/2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i Plana rada "Gradske stambene agencije" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Dopunu programa korišćenja budžetske pomoći JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni toplotne energije za krajnje kupce
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Čačak" Čačak broj 6842/2 od 23. septembra 2022. godine
 • Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene grada Čačka
 • Odluka o obrazovanju specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje grada Čačka
 • Odluka o izmenama Odluke o organizovanju Ustanove Dom kulture Čačak
 • Odluka o dopuni Odluke o gradskim upravama
 • Odluka o organizaciji rada doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde smrti
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom priključnog toplovoda i priključne komore za potrebe zgrade na Ljubić keju namenjene izbeglim licima
 • Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli broj 492/1 KO Čačak
 • Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama broj 525/1 i 525/2 obe u KO Čačak
 • Rešenje o davanju na korišćenje objekta i poslovnog prostora i davanje saglasnosti za izdavanje u zakup poslovnog prostora Mesnoj zajednici Gornja Trepča
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak
 • Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci
 • Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Gradske stambene agencije u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove Sportski centar "Mladost" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole "Dr Vojislav Vučković" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Radost" Čačak
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex