Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 21 od 18.09.2020.)


  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
  • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka
  • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka
  • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex