Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 20/2023 od 06.12.2023.)


 • Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Parking servis" Čačak broj 1251/1 od 17. novembra 2023. godine
 • Plan detaljne regulacije za groblje u Donjoj Trepči
 • Program organizovanja taksi prevoza na teritoriji grada Čačka za period 2024.-2028. godine
 • Rešenje o davanju na korišćenje poslovne zgrade Narodnom muzeju Čačak - Virerova kuća
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom javnog toaleta i o pribavljanju u javnu svojinu dogradnjom objekta kapele na gradskom groblju u Čačku
 • Odluka o davanju saglasnosti na Strateški plan komunalne milicije grada Čačka za period 2023-2028. godine
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Čačka za 2024. godinu
 • Odluka o matičnim područjima grada Čačka
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" Čačak
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Kulturnog centra Čačak
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole "Dr Vojislav Vučković" u Čačku
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Vladislav Petković Dis" Zablaće
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex