Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 2/2023 od 11.02.2023.)


 • Odluka o određivanju cene usluge Pomoć u kući
 • Pravilnik o pravu na poseban mesečni roditeljski dodatak majci koja u jednom porođaju rodi troje ili više dece
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni Rešenja o visini mesečnog iznosa naknade dela troškova boravka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2022/2023. godinu
 • Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova usluga u oblasti socijalne zaštite
 • Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2023. godini
 • Odluka o utvrđivanju cene za pružanje usluga privremenog smeštaja
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Odluka o cenama usluga zoohigijene za treća lica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex