Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 19 od 19.08.2020.)


 • Odluka o verifikaciji mandata odbornika izabranih u Skupštinu grada Čačka
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Čačka
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Čačka
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Čačka
 • Rešenje o izboru gradonačelnika grada Čačka
 • Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika grada Čačka
 • Rešenje o izboru članova Gradskog veća
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Komisije za kadrove i mandatno-imunitetska pitanja
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex