Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 18/2021 od 16.10.2021.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2021. godinu
  • Odluka o izmeni Odluke o javnom zaduživanju grada Čačka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex