Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 17 od 07.07.2020.)


 • Pravila o izmenama i dopunama Pravila o organizovanju manifestacije Festival animacije "Animanima"
 • Odluka o proglašenju vanredne situacije
 • Rešenje o imenovanju Saveta manifestacije Sabor frulaša Srbije u Prislonici "Oj Moravo"
 • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka za 2020. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2020. godini
 • Rešenje o postavljenju Gradskog pravobranioca
 • Rešenje o davanju na korišćenje kotlarnice na lož ulje u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić"
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
 • Rešenje o ispravci greške
 • Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Čačak
 • Aneks IV Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
 • Ispravka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex