Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 16/2022 od 04.08.2022.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2022. godinu
 • Izmene kadrovskog plana gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2022. godinu
 • Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Parmenac - Jezdina - Loznica" u Čačku
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Čačka
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odobravanju i finansiranju Programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u Čačku
 • Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2022/2023. godini
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu dogradnjom školske zgrade i fiskulturne sale OŠ "Dr Dragiša Mišović"
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JKP "Komunalac" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01. - 31.12.2022. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Moravac" Mrčajevci za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JP "Gradac" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada i Finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2022. godinu
 • Rešenje o imenovanju direktora Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" Čačak
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Regionalnog centra za talente Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje odraslih u Čačku
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora OŠ "Tanasko Rajić" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Stepa Stepanović" u Gornjoj Gorevnici
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole "Dr Vojislav Vučković" u Čačku
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex