Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 15/2023 od 31.10.2023.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Radost" Čačak za radnu 2023/2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak za radnu 2023/2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći JKP "Komunalac" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Parking servis" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći JP "Gradac" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune plana i Programa rada d.o.o. "Naučno tehnološki park" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene programa rada i Finansijskog plana Ustanove za fizičku Sportski centar "Mladost" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i Plana rada "Gradske stambene agencije" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2023/2024. godinu
 • Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Čačka
 • Odluka o izmeni Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja JKP "Komunalac" Čačak
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Milica Pavlović" u Čačku
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Stepa Stepanović" u Gornjoj Gorevnici
 • Rešenje o imenovanju Saveta roditelja grada Čačka
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za finansijsku podršku učenicima i studentima
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane od strane pasa lutalica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex