Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 15 od 22.06.2020.)


  • Rešenje o utvrđivanju konačnog broja birača
  • Rešenje o rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada Čačka, održanih 21. juna 2020. godine
  • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju člana Žalbene komisije obrazovane Rešenjem Gradskog veća grada Čačka broj 06-272/2016-III od 22. decembra 2016. godine
  • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
  • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
  • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Gradskog veća grada Čačka broj 06-38/2020-III od 13. marta 2020. godine, o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex