Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 14/2022 od 26.07.2022.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex