Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 13/2022 od 09.07.2022.)


  • Rešenje o izmeni Rešenja broj 401-536/2022-II od 29. juna 2022. godine
  • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja grada Čačka za 2022. godinu
  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranu cenu prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju
  • Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
  • Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex