Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 13 od 11.06.2020.)


  • Rešenje o broju birača i utvrđivanju oblika, izgleda i broja glasačkih listića za izbore za odbornike Skupštine grada Čačka, raspisane za 21. jun 2020. godine
  • Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine grada Čačka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex