Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 12/2023 od 25.08.2023.)


 • Rešenje o razrešenju predsednika Saveta za poljoprivredu
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Zamenika gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Zamenika gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Zamenika gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika i člana Lokalnog saveta za zapošljavanje
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Radnog tima za praćenje izrade studija potrebnih za izradu Generalnog urbanističkog plana Čačka do 2035. godine
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Pravilnik o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Čačku poreklom iz individualnih izvora u 2023. godini
 • Rešenje o visini mesečnog iznosa naknade dela troškova boravka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2023/2024. godinu
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje i razrešenju Mirjane Đoković, dužnosti pomoćnika gradonačelnika grada Čačka za oblast zaštite životne sredine
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije u gradu Čačku

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex