Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 12/2021 od 30.06.2021.)


  • Predlog odluke o završnom računu budžeta grada Čačka za 2020. godinu
  • Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2021. godinu
  • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o imenovanju Saveta manifestacije "Memorijal Nadežda Petrović"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex