Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 11/2023 od 20.07.2023.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Čačka
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
 • Odluka o dopuni Odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i Plana rada "Gradske stambene agencije" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradsko zelenilo" Čačak broj 1158-1/23 od 24. maja 2023. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Komunalac" Čačak broj 193/3 od 30. juna 2023. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmenu Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Gradac" Čačak broj 06-03/2023-II od 30 marta 2023. godine
 • Rešenje o davanju na korišćenje objekta Sportskom centru "Mladost" Čačak i davanje saglasnosti za izdavanje u zakup objekta
 • Rešenje o davanju na korišćenje objekta i davanje saglasnosti za izdavanje u zakup objekta Mesnoj zajednici Ovčar Banja
 • Rešenje o otuđenju iz javne svojine poslovnog prostora br. 28 u objektu oznake 1 na k.p. br. 1711 KO Čačak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu kat. parcele br. 4482/1 KO Čačak u izvršnom postupku
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu dela objekta na k.p. br. 1371/9 KO Gornja Gorevnica
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu k.p. br. 1371/2 KO Gornja Gorevnica
 • Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina za zone poslovno - proizvodnih funkcija
 • Odluka o dopuni Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom
 • Odluka o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu
 • Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2023/2024. godini
 • Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
 • Odluka o konverziji potraživanja grada Čačka u ulog grada Čačka u osnovnom kapitalu "Sloboda" ad Čačak i otpisu kamate
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak
 • Zaključak o promeni Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka
 • Rešenje o izboru jednog člana Komisije za kadrove i mandatno-imunitetska pitanja
 • Rešenje o izboru jednog člana Saveta za statut, druge propise i organizaciju
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Prehrambeno ugostiteljske škole
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak
 • Odluka o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak
 • Odluka o dopunama Statuta Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o imenovanju Saveta manifestacije Sabor frulaša Srbije u Prislonici "Oj Moravo"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex