Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 10/2021 od 17.05.2021.)


  • Rešenje o otuđenju iz javne svojine kat. parcele br. 2804/28 KO Čačak
  • Rešenje o otuđenju iz javne svojine kat. parcele br. 1390/9 KO Konjevići
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
  • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka za 2021. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene letovanja dece u odmaralištu "Ovčar" u Ulcinju za 2021. godinu
  • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex