Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 1/2022 od 27.01.2022.)


 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o razrešenju dužnosti pomoćnika gradonačelnika
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2022. godini
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika i člana Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima
 • Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2022. godini
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o otuđenju kat. parcele br. 5173/3 KO Čačak
 • Rešenje o otuđenju dela kat. parcele br. 1512/3 KO Ljubić
 • Rešenje o davanju na korišćenje pokretnih stvari i davanju saglasnosti za otuđenje pokretnih stvari
 • Rešenje o prenosu prava javne svojine na automobilu Škoda Fabia Ambition 1.0. oznake ČA 128-NU
 • Kolektivni ugovor JKP "Moravac" Mrčajevci

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex