Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE I MINISTARSTVO PRAVDE OGLASILI SE NENADLEŽNIM ZA HIPOTEKE


Narodna banka Srbije (NBS) odgovorna je za stabilnost finansijskog sistema i zaštitu korisnika finansijskih usluga, ali nije nadležna za pitanje aktiviranja hipoteka niti može da utiče na to kada će i da li će ona da bude obustavljena, navodi se u saopštenju NBS-a.

Udruženje bankarskih klijenata "Efektiva" zatražilo je od NBS-a da donese hitne mere kojima bi se sprečilo aktiviranje hipoteka kod kredita u švajcarskim francima.

"Povodom saopštenja kojima se od NBS zahteva donošenje hitnih mera kod kredita u švajcarskim francima, podsećamo da je NBS još u februaru 2015. godine, u granicama svojih nadležnosti, donela Odluku o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi sa kreditima indeksiranim u stranoj valuti ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015 i 51/2015)", navode iz NBS-a.

Time je NBS u kratkom roku, nakon tada neočekivane odluke Centralne banke Švajcarske da ukine donju granicu deviznog kursa od 1,20 franaka na jedan evro, usvojila rešenja kojima se pomaže građanima da prevaziđu teškoće u otplati kredita u švajcarskim francima.

NBS podseća da je u februaru 2015. propisala četiri modela aneksiranja ugovora o kreditu, a uvažavajući principe pravne sigurnosti, tržišnog poslovanja i odgovornosti svih tržišnih učesnika za preuzete obaveze.

Odluka je, kako navode, doneta radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema Srbije, adekvatnijeg upravljanja rizicima banaka, kao i radi bolje zaštite korisnika finansijskih usluga, koji su primarno bili pogođeni negativnim posledicama aktuelnih kretanja na međunarodnim deviznim tržištima.

Tačkom 2. Odluke regulisano je i postupanje banaka u vezi sa jednostranim povećanjem neodredivih elemenata promenljive kamatne stope – bez obzira na stranu valutu u kojoj je kredit indeksiran – i to na način da se ukupan iznos novčanih sredstava koji su banke naplatile po ovom osnovu uračuna u prevremenu otplatu kredita.

Ovim odredbama postala je obavezna primena preporuke NBS BAN 002/13 od 31. maja 2013. godine, a samo po tom osnovu su banke vratile korisnicima kredita oko 5,13 milijardi dinara.

Podsećaju takođe da je NBS u maju 2013. dala i preporuku bankama čiji je cilj bio da se korisnicima kredita u "švajcarcima" u naredne tri godine omogući otplata nižih rata kredita, i to tako da se razlika između svake stvarne i umanjene rate odlaže na period od tri godine i na tako odloženo potraživanje se ne obračunava kamata,.

"Ističemo i da su nadležnosti i odgovornosti NBS precizno definisane. Narodna banka Srbije odgovorna je za stabilnost finansijskog sistema i zaštitu korisnika finansijskih usluga, a kada je u pitanju odluka o aktiviranju hipoteke, nije i ne može da utiče kada će i da li će ona da bude obustavljena".

Na opreznost u postupanju, kako se dodaju, svakako navode i činjenice da su u zemljama u okruženju čija se "gotova" rešenja nekritički nude, pokrenuti postupci ocene ustavnosti tih rešenja ili međunarodni sudski sporovi kojima je država tužena sa potencijalno nesagledivim posledicama po fiskalni sistem tih država.

"Zato se, kada se predlažu rešenja za ovakve probleme, mora imati u vidu da su svaka zemlja i okolnosti u njoj različite, da se rešenja ne mogu prepisivati i da se uvek postavlja pitanje ko će snositi troškove pojedinih rešenja, a posledice pogrešnih odluka mogu snositi svi građani Republike Srbije", zaključuje se u saopštenju NBS-a.

Ministarstvo pravde prati šta se dešava u postupcima koji se tiču ugovora o kreditu u švajcarskim francima, rekla je ministarka pravde Nela Kuburović ukazujući da njen resor nema nadležnost da utiče na sudski postupak kao ni na aktiviranje hipoteke i prodaju stanova zbog duga prema banci.

"Kada je u pitanju aktiviranje hipoteke bilo sudske bilo vansudske, Ministarstvo pravde ne može da utiče na to da li će ona biti obustavljena ili ne, već se postupa u skladu sa Zakonom o hipoteci ("Sl. glasnik RS", br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 - odluka US i 83/2015), Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje), ukazala je Kuburović podovom zahteva Udruženje Efektiva da se obustavi aktiviranje svih hipoteka i licitacija, dok se ne ustanovi da li su kamate za kredite u švajcarskim francima koje su banke obračunavale bile zakonite.

Da li će doći do aktiviranja hipoteke, zavisi od toga da li je dužnik izmirio svoje obaveze ili postoji dogovor između dužnika i poverioca u konkretnom slučaju, napomenula je ona.

"Mada nemamo nadležnost da reagujemo, pratimo šta se dešava i kakva je sudska praksa. Još uvek nemamo zauzet jedinstven stav o tome pa prvostepeni sudovi donose još uvek različite odluke", rekla je Kuburović.

U svakom slučaju, ona veruje da će ovo pitanje biti rešeno, s obzirom na to da, kako je navela, Srbija nije jedina država s ovim problemom.

"Imali smo slična iskustva i u regionu i nadamo se da ćemo naći najbolje rešenje kako bi se ovo pitanje rešilo", rekla je ministarka pravde.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.03.2017.
Naslov: Redakcija