Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENE ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU: Važećim Zakonom nije propisana odredba za oslobađanje od plaćanja takse za upis u katastar nepokretnosti supružnika kao vlasnika na zajedničkoj imovini, te će RGZ predložiti izmenu ovog akta. RGZ predlaže da se do uvođenja nove zakonske odredbe ovo pitanje reguliše izmenom Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda i da se njime propiše minimalan iznos takse za ovu uslugu od 100 dinara


Imovina koju muž i žena steknu u braku je zajednička, ali se ona po pravilu vodi na muško ime. Žene koje su vlasnice kuće, stana ili firme su retkost u Srbiji. U katastru nepokretnosti je čak 61 odsto nekretnina upisano na muškarce, a svega 39 odsto na pripadnice lepšeg pola. Republički geodetski zavod (RGZ) je nedavno pokrenuo inicijativu za upis imovine na oba supružnika. Tako će i dame moći u katastru da dodaju svoje ime i podatke u "imovinske karte".

RGZ predlaže da se upis prava svojine u katastar nepokretnosti na ime oba supružnika bude besplatno. Međutim, pošto po važećem Zakonu o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015) nije propisana odredba za oslobađanje od plaćanja takse za upis u katastar nepokretnosti supružnika kao vlasnika na zajedničkoj imovini, RGZ će predložiti izmenu tog akta. U međuvremenu - nude kompromis.

- Predložili smo da se do uvođenja nove zakonske odredbe to reguliše izmenom Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013, 5/2014 - ispr., 8/2014, 120/2014, 29/2015 i 35/2016) i da se njime propiše minimalan iznos takse za ovu uslugu od 100 dinara - objašnjava Borko Drašković, v. d. direktora Republičkog geodetskog zavoda. - Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti i druge isprave za sticanje prava svojine na imovini stečenoj zajedničkim doprinosom oba supružnika trebalo bi da sadrže imena oba supružnika kao nosilaca prava na zajedničkoj imovini u neodređenim udelima. U cilju rešavanja ovog problema i podsticanja ravnopravnog pristupa stvarnim pravima i njihovom upisu RGZ, predlaže mere stimulisanja upisa zajedničke imovine na ime oba supružnika u katastru nepokretnosti.

Podaci RGZ o procentu žena koje imaju vlasništvo nad nepokretnostima ukazuju da su problemi rodne ravnopravnosti i dalje dominantni u dostupnosti stvarnih prava i njihovom upisu. Veća dostupnost kredita, jači glas u kućnom odlučivanju i smanjenje nasilja u porodici su neki od ključnih uticaja koji RGZ nastoji da postigne u okviru svoje nadležnosti.

Podsticajne mere biće obavezujuće za sve službe nepokretnosti u čijoj nadležnosti je upis nepokretnosti i prava na njima.

Svaka aktivnost vlasti koja vodi ka ostvarivanju jednakih mogućnosti i unapređenju rodne ravnopravnosti, dobra je i treba je podržati, a time i ovu inicijativu RGZ, ukoliko je to njen cilj - kaže Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti. - Prema istraživanjima, mali procenat žena koje su upisane kao vlasnice nepokretnosti ukazuje da je neophodno podsticati rodnu ravnopravnost u postupku sticanja i upisa prava svojine na nepokretnostima.

Izvor: Vebsajt Novosti, Z. Radović, 24.12. 2016.
Naslov: Redakcija