Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Iako je Poverenik doneo više rešenja kojim je naložio Gradskom zavodu za veštačenje u Beogradu da dostavi dokumenta iz kojih se može saznati broj predmeta i vrednost sporova u kojima je veštačila veštakinja čije su stručnost, i formalna kvalifikacija veštaka osporeni, GZV izbegava da postupi po njima


Gradskom zavodu za veštačenje (GZV) u Beogradu je, 13. oktobra 2016. godine, stiglo 12 zahteva kojima se traže podaci o sudskim predmetima u kojima je bila angažovana M.L. veštakinja sa diplomom u čiju se verodostojnost sumnja.

Ukoliko GZV ostane dosledan u dosadašnjem stavu da bi dostavljanjem tih informacija bilo povređeno pravo na privatnost M.L., i pri tom nastavi da ignoriše rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, moguće je da će u narednih nekoliko meseci biti suočen sa novim kaznama od po 200.000 dinara po zahtevu, što bi sa do sada već izrečenim, dostiglo ukupno 2,8 miliona dinara. I to pod uslovom da je broj zahteva konačan, a čini se da nije...

Zahteve o kojima je reč poslalo je sedam narodnih poslanika sa liste Dveri, kao i nekoliko advokata i građana, a tekst je u svima identičan - traže se podaci u koliko je predmeta M.L. veštačila ispred GZV-a, zatim u kojim sudovima i pod kojim brojem se vode ti predmeti, sa kojom školskom spremom je ona zaposlena u Zavodu i diplomu koje škole je predala prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Zanimljivo je da se priča o spornoj diplomi "vrti" od početka 2016. godine, a da tim povodom nije reagovalo Ministarstvo pravde, iako ono dodeljuje i vodi registar licenci, a podneti su i svi dokazi koji su pobudili sumnju. Naime, diplomu M.L. izdao je "Univerzitet Kosova u Prištini" iako se ta institucija od osnivanja do danas zove samo Univerzitet u Prištini, što je potvrdilo i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U dokumentu su pogrešno navedena i imena rektora i dekana, što se vidi i iz monografije Univerziteta. Na dokaze tog tipa reagovala je jedino Agencija za borbu protiv korupcije, koja je postupajući po predstavci naložila Tužilaštvu da po tom predmetu postupi. Slučaj je dodeljen Prvom osnovnom tužilaštvu koje je Agenciju obavestilo da je "pristupilo preduzimanju radnji u pretkrivičnom postupku", odnosno da je Upravi kriminalističke policije Beograd upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je zbog ignorisanja dva njegova rešenja, GZV-u izrekao novčane kazne u ukupnom iznosu od 400.000 dinara i prosledio je predmete Vladi Republike Srbije koja bi trebalo da se pobrine da nalog za dostavljanje informacija bude izvršen.

Prvo rešenje doneto je po zahtevu koji je uputio list Danas, a tražen je broj predmeta u kojima M.L. bila angažovana od 2011. godine kada je od Ministarstva pravde dobila licencu sudskog veštaka, ko su bile stranke u postupku i vrednost tih sporova. Drugo rešenje bilo je po zahtevu D.D., koji je tražio broj predmeta u kojima je veštačila i podatke o njenoj spremi, jer je posumnjao u stručnost zbog nalaza koji je dala u predmetima gde je on bio okrivljen.

Izvor: Vebsajt Danas, M. N. Stevanović, 14.10.2016.
Naslov: Redakcija