Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: POVERENIK TRAžI OD VLADE RS DA OBEZBEDI IZVRšENJE REšENJA, KOJIM JE NALOžIO GRADSKOM ZAVODU ZA VEšTAčENJE U BEOGRADU DA DOSTAVI DOKUMENTA IZ KOJIH SE MOžE SAZNATI BROJ PREDMETA I VREDNOST SPOROVA U KOJIMA JE VEšTAčILA VEšTAKINJA čIJE SU STRUčNOST, I FORMALNA KVALIFIKACIJA VEšTAKA OSPORENI


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Vladi Republike Srbije zahtev da ona, u skladu sa svojom obavezom iz člana 28. stav 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), prinudom obezbedi izvršenje rešenja Poverenika kojim je naložio Gradskom zavodu za veštačenje u Beogradu da da listu "Danas" iz Beograda dostavi tražene informacije odnosno dokumenta iz kojih se može saznati broj predmeta u kojima je veštačila veštak L.M., predmet veštačenja, vrednost sporova i stranke u tim predmetima.

Navedeno rešenje Poverenik je doneo pre gotovo dva meseca. Iako je rešenje po zakonu konačno, obavezujuće i izvršno, Gradski zavod za veštačenje nije ga izvršio u ostavljenom roku, ni nakon što mu je Poverenik na zahtev tražioca informacije izrekao novčane kazne u ukupnom iznosu od 200.000 dinara, ni pošto je Upravni sud tužbu Gradskog zavoda na rešenje Poverenika odbacio kao nedopuštenu.

Za sve to vreme Gradski zavod za veštačenje je nepostupanje po rešenju i javno objašnjavao "pravnim argumentima" koji su bili na tako niskom nivou da ukazuju ili na krajnje zabrinjavajuće nepoznavanje prava ili čak i na nešto gore od toga, budući da su stručnost, i formalna kvalifikacija veštaka L.M. osporeni i ozbiljno dovedeni u pitanje prezentiranjem kopije njene diplome, u kojoj više činjenica ukazuje na to da je falsifikovana.

Kod takvog stanja stvari je nužno da i drugi nadležni organi u okviru svojih ovlašćenja i odgovornosti preduzmu odgovarajuće mere.

Ali, za sada nema nikakvih informacija koje bi potvrdile da nadležno tužilaštvo proverava očigledne osnove sumnje da je počinjeno krivično delo falsifikata, niti da je na neki način reagovalo Ministarstvo pravde koje imenuje i razrešava veštake, a ni Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nadležno za nadzor nad primenom zakona i pokretanjem prekršajnih postupaka protiv odgovornih.

Dalji izostanak mera predviđenih zakonom bio bi, po oceni Poverenika, ne samo prećutno ali nedvosmisleno povlađivanje očiglednom i višestrukom kršenju zakona od strane Gradskog zavoda za veštačenje, nego bi bacao senku na ukupno funkcionisanje državnog aparata i ostvarivanje principa zakonitosti.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 16.09.2016.
Naslov: Redakcija