Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UKOLIKO SE TOKOM SUDSKOG POSTUPKA UTVRDI DA VEŠTAK IMA FALSIFIKOVANU DIPLOMU, SVI SUDSKI POSTUPCI U KOJIMA JE VEŠTAK POSTUPAO MOGU BITI DOVEDENI U PITANJE


I dok Srbija otvara poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa EU koja se odnose i na rad pravosuđa, praksa sve češće demantuje optimizam političara. Takav je potencijalno i slučaj sudskog veštaka M. L., za koju postoji ozbiljna sumnja da je falsifikovala diplomu, a koji je prošao skoro nezapaženo.

12 godina traje sudski postupak protiv biznismena D.D. za utaju poreza. Za to vreme, veštakinja M.L. je tri puta veštačila i donosila zaključke, a kada je D.D. sudu priložio mišljenja drugih veštaka i M.L. optužio za neznanje, usledila je skandalozna optužba.

"M.L. je reagovala na taj način što se obratila direktno sudiji, upirući prst u njega i rekla "to je zato što si ti od mene tražio da veštačim mimo struke i nauke" i tada je bilo jasno da gospođa M.L. radi naručena veštačenja. Moj advokat, stručni saradnici i ja smo insistirali da njen iskaz uđe u zapisnik, ali je sudija to odbio", navodi D.D..

D.D. je tužio veštaka, sudiju i odgovorne institucije, ali i preuzeo stvari u svoje ruke. Pa je došao i do diplome veštaka, koju je M.L. dobila 1983. godine na Univerzitetu Kosova u Prištini. Na njoj se vidi sledeće:

- Univerzitet Kosova u Prištini nikada nije postojao. Od svog osnivanja 1969. zove se Univerzitet u Prištini, što je potvrdilo i Ministarstvo prosvete.

- Prof. Božidar Čolaković u to vreme nije bio rektor Univerziteta, već dekan Medicinskog fakulteta, dok je rektor bio Prof. Hajredin Hodža, pokazuju podaci iz Monografije univerziteta u Prištini objavljene 2005. godine.

- Jedino je Seljman Seljmani bio dekan od 1983-1987 godine, ali je njegovo ime na diplomi pogrešno napisano, onako kako se čita, što nije bila praksa.

Advokat Luka Bralić, koji zastupa D.D, podseća i na slučaj grafologa iz Novog Sada A.B. koja je 2013. godine razrešena, kada je utvrđeno da ima diplomu kriminalističke škole koja nije imala dozvolu za rad.

"Takvi veštaci sa takvim veoma spornim kvalifikacijama odlučuju o sudbinama ljudi, o značajnim novčanim iznosima, odlučuju o zatvorskim kaznama, a sada, sama ta situacija što oni najverovatnije ne poseduju to stručno znanje koje formalno prikazuju da poseduju, dodatno pobuđuje sumnju da su podložni i uticajima druge vrste, odnosno da svoja veštačenja daju na osnovu nekih drugih kriterijuma, pritisaka", kaže Luka Bralić.

Gradski zavod za veštačenje odbio je zahtev da dostavi podatke o predmetima u kojima je M.L. veštačila, dok su protiv naloga Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koji im je to i zvanično naložio - podneli tužbu. Upravni sud je tu tužbu odbacio još 4. avgusta 206. godine, ali u Zavodu i dalje ćute.

"Zašto bi bio problem da javnost zna u kojim je sve slučajevima veštačio jedan veštak. Pogotovo je ovde taj interes javnosti potenciran činjenicom da je jedna od stranaka u postupku dovela u pitanje stručnost veštaka, čak i njegovu formalnu kvalifikaciju", rekao je Rodoljub Šabić.

Dokumenta do kojih se može doći pokazuju da je M.L. zaposlena u Gradskom zavodu za veštačenje od 1990. godine, a da je do 2010. izradila oko hiljadu nalaza i mišljenja u parničnim postupcima. Ukoliko se utvrdi da ima falsifikovanu diplomu, svi sudski postupci u kojima je postupala mogli bi da budu dovedeni u pitanje, a M.L. preti kazna i do 5 godina zatvora.

Izvor: Vebsajt N1, Nikola Radišić, 11.09.2016.
Naslov: Redakcija