Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA: Ministarstvo zdravlja navodi da je pravni osnov za osnivanje Centra za monitoring i zavisnosti od droga predviđen članom 93 važećeg Zakona. Pored toga, obaveza Republike Srbije koja je definisana pregovaračkim Poglavljem 24 je osnivanje Centra, u skladu sa direktivom Evropske Unije


U skladu sa izjašnjavanjem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Ministarstvo zdravlja izražava žaljenje što Poverenik u svom stručnom delovanju nije sagledao očigledan pravni osnov za osnivanje Centra za monitoring droga i zavisnosti od droga u postojećem Zakonu o psihoaktivnim supstancama ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010 - dalje: Zakon).

Naime, članom 93 važećeg Zakona, jasno je definisano da je Ministarstvo zdravlja nadležno za saradnju sa Evropskim centrom za monitoring droga i zavisnosti od droga. Pored toga, obaveza Republike Srbije koja je definisana pregovaračkim Poglavljem 24 je osnivanje Centra za monitoring droga i zavisnosti od droga, u skladu sa direktivom Evropske Unije.

Takođe, Ministarstvo naglašava i da je uloga Centra u praćenju stanja u oblasti droga. To uključuje praćenje potreba za lečenjem, stope mortaliteta, infektivnih bolesti povezanih sa upotrebom droga, kao i rizično ponašanje i stanje u opštoj populaciji.

Ovo su zdravstveni indikatori koji sagledavaju epidemiološko stanje u oblasti droga, čijom obradom se ni u kom slučaju ne koriste lični podaci pacijenta. Za sagledavanje politike droga nisu potrebni lični podaci o korisnicima, navodi se u saopštenju Ministarstva.

ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010)

Međunarodna saradnja

Član 93

Ministarstvo ostvaruje saradnju sa agencijama Ujedinjenih nacija, kao što su Međunarodni biro za kontrolu narkotika (INCB), Svetska zdravstvena organizacija (WHO) i drugim organizacijama i telima Ujedinjenih nacija, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo ostvaruje saradnju sa organima Evropske unije u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i sa Evropskim centrom za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA).

Ministarstvo sarađuje sa agencijama, odnosno državnim organima drugih zemalja koje se bave raznim aspektima u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Ministarstvo sprovodi potvrđene konvencije Ujedinjenih nacija u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i obezbeđuje sprovođenje postupaka koji osiguravaju dostupnost psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za primenu u medicini, kao i u naučne svrhe.

Ministarstvo dostavlja Međunarodnom birou za kontrolu narkotika izveštaje o:

1) poljoprivrednim površinama koje su zasejane biljkama od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance;

2) zaplenjenim količinama psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

3) sprovođenju međunarodnih ugovora o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama;

4) proizvodnji biljaka od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance;

5) proizvodnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

6) izvozu i uvozu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

7) primeni psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

8) zalihama psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

9) druge izveštaje na zahtev Međunarodnog biroa za kontrolu narkotika.

Izvor: Vebsajt Ministarstva zdravlja, 14.02.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija