Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Ministarstva rada i zdravlja će edukovati poslodavce kako da pravilno primenjuju Zakon, u domenu bolovanja. Zloupotreba ovog instituta rešavaće se vanrednim lekarskim kontrolama sumnjivih bolesnika i proverom rada lekara i komisija koje odobravaju češća bolovanja


Vanredne lekarske kontrole sumnjivih bolesnika i provere rada lekara i komisija koje odobravaju češća bolovanja su udarne mere kojima će u Srbiji pokušati da se reši problem zloupotrebe bolovanja.

U Vladi Republike Srbije rečeno je da će Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i Ministarstvo zdravlja edukovati poslodavce kako da pravilno primenjuju Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US) u ovoj oblasti. Istovremeno, ova ministarstva će, svako u svom domenu, preduzeti mere koje će, kako ističu u Vladi, štititi interes radnika koji rade vredno i profesionalno, čuvati radna mesta i voditi računa o poslodavcima.

VANREDNE LEKARSKE KONTROLE: Ako poslodavac posumnja u opravdanost bolovanja, on može zaposlenog da pošalje na vanrednu lekarsku kontrolu o trošku poslodavca. Ukoliko se tada ustanovi da je bolovanje zloupotrebljeno, zaposleni može dobiti otkaz ugovora o radu.

PROVERA RADA LEKARA I KOMISIJA: Ministarstvo zdravlja će intenzivnije kontrolisati lekare koji daju češća bolovanja, kao i komisije koje ta bolovanja odobravaju. Ukoliko se ispostavi da je došlo do zloupotrebe, Inspektorat rada zatim proverava da li postoji kontinuirana zloupotreba. Ukoliko je to slučaj, preduzimaju se mere u skladu sa zakonom.

Predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić, izjavila je da će Vlada u dogovoru sa sindikatima i Socijalno-ekonomskim savetom rešiti problem zloupotrebe bolovanja, naročito tokom sezona poljoprivrednih radova. Navela je da je reč o problemu koji u Srbiji godinama postoji i da podaci pokazuju da u nekim fabrikama tokom sezonskih radova ostane samo 30 odsto radnika.

Ministri zdravlja i rada, Zlatibor Lončar i Zoran Đorđević, saglasili su se sa stavom premijerke ističući da u okviru svojih resora aktivno rade na rešavanju problema zloupotrebe bolovanja. Lončar je izjavio da ne vidi problem u tome što se bolovanja proveravaju i da nije bilo žalbi građana da je neko bio bolestan, a da mu nije otvoreno bolovanje, odnosno da to svoje pravo nije mogao da ostvari.

Ministar Đorđević je upozorio da se na zloupotrebu bolovanja ne žale samo strani investitori, već i domaće firme.

- Iskoristićemo sve zakonske mogućnosti da zloupotrebu bolovanja suzbijemo - rekao je Đorđević, ali i podsetio da nije interes poslodavaca da im bolesni ljudi rade.

Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pokrenuo je postupak nadzora u Ministarstvu za rad i u Ministarstvu zdravlja povodom informacije da je sa investitorom iz Kine dogovaran mehanizam kontrole bolovanja u Železari u Smederevu.

"Poverenik stoji na stanovištu da je uređivanje pravila o bolovanju zakonska materija. Ta pravila su sa različitih aspekata uređena sa više naših zakona (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), Zakon o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013), Zakon o radu, Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon)...Pravilima koja su utvrđena navedenim zakonima uspostavlja se jedinstven sistem koji ne sme i ne može biti menjan, niti se može zasnivati na bilo kakvim sporazumima sa stranim investitorima, pogotovo ne sa pojedinim od njih", naveo je Poverenik Šabić.

Izvor: Vebsajt Blic, I.M.J., 10.10.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija