Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Zakonom je predviđena vanredna kontrola bolovanja, te ukoliko se zloupotrebe dokažu poslodavac može prekinuti ugovor o radu


Vlada Republike Srbije će u dogovoru sa sindikatima i Socijalno-ekonomskim savetom rešiti problem zloupotrebe bolovanja, naročito tokom sezona poljoprivrednih radova, izjavila je predsednica Vlade, Ana Brnabić.

Ona je ukazala da se tu ne radi o maltretiranju ljudi, već o primeni zakona i zaštiti domaćih i stranih investitora, ali i ljudi koji rade.

Navela je da se reč o problemu koji u Srbiji godinama postoji, a podaci pokazuju da u nekim fabrikama tokom sezonskih radova ostane samo 30 odsto radnika.

- Moramo da nađemo način da rešimo taj problem. Razgovaraćemo o tome i sa sindikatima i sa Socijalno-ekonomskim savetom - rekla je Ana Brnabić.

Ona je dodala da će se raditi na sprečavanju zloupotreba kako bi investitori mogli da planiraju posao.

Ministri zdravlja i rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Zlatibor Lončar i Zoran Đorđević saglasili su se sa stavom premijerke ističući da u okviru svojih resora aktivno rade na rešavanju problema zloupotrebe bolovanja.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da ne vidi problem u tome što se bolovanja proveravaju.

On je rekao da nije bilo žalbi građana da je neko bio bolestan, a da mu nije otvoreno bolovanje, odnosno da to svoje pravo nije mogao da ostvari.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević ukazao je da se na zloupotrebu bolovanja ne žale samo strani investitori već i domaće firme.

- Iskoristićemo sve zakonske mogućnosti da zloupotrebu bolovanja suzbijemo - rekao je Đorđević, ali i podsetio da nije interes poslodavaca da im bolesni ljudi rade.

On je podsetio da postojeći Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US) u članu 179 predviđa vanrednu kontrolu bolovanja, te da ukoliko se zloupotrebe dokažu poslodavac može prekinuti ugovor o radu.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US)

4. Otkaz od strane poslodavca

1) Razlozi za otkaz

Iz Člana 179**

Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to:

3) ako zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad;

4) zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, odnosno upotrebe alkohola ili drugih opojnih sredstava u toku radnog vremena, koje ima ili može da ima uticaj na obavljanje posla;

Poslodavac može zaposlenog da uputi na odgovarajuću analizu u ovlašćenu zdravstvenu ustanovu koju odredi poslodavac, o svom trošku, radi utvrđivanja okolnosti iz stava 3. tač. 3) i 4) ovog člana ili da utvrdi postojanje navedenih okolnosti na drugi način u skladu sa opštim aktom. Odbijanje zaposlenog da se odazove na poziv poslodavca da izvrši analizu smatra se nepoštovanjem radne discipline u smislu stava 3. ovog člana.

Izvor: Vebsajt N1, 09.10.2017.
Naslov: Redakcija