Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: Revidirani plan do kraja februara 2019. godine biće poslat Evropskoj komisiji na ocenjivanje, a nakon njihovih preporuka pokreće se javna rasprava


Ministarstvo pravde predstavilo je Nacrt revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 koje se odnosi na reformu pravosuđa, antikorupcijsku politiku, osnovna prava i prava državljana EU. Od prošle godine, otkad je ustanovljeno da je akcioni plan neophodno revidirati, usledilo je donošenje strateških dokumenata koji treba da budu njegov sastavni deo. Revidirani plan će do kraja meseca biti poslat Evropskoj komisiji, na ocenjivanje, a nakon njihovih preporuka Ministarstvo pravde će pokrenuti javne rasprave i pozvati sve nadležne, da iznesu primedbe i mišljenja.

Ministarka pravde izjavila je da javna rasprava o revidiranju Akcionog plana za Poglavlje 23 tek počinje i da zbog toga nema razloga za produženje roka za podnošenje komentara na prvi Nacrt revidiranog Akcionog plana.

Produženje roka, koji je predviđen za 8. februar, prethodnih dana su tražile pojedine nevladine organizacije i strukovna udruženja.

Izmena pojedinih Ustavnih amandmana jedan je od prioriteta u okviru pomenutog akcionog plana, kaže Nela Kuburović, ministarka pravde.

"Ukoliko pogledate sam nacrt, predviđeno je da u prvoj polovini ove godine ustavni amandmani budu usvojeni, a samim tim se nadovezuju i rokovi za izmenu svih drugih zakona koji treba da prate Ustav i ustavne promene, čitav set pravosudnih zakona, o sudijama, o javnom tužilaštvu, zakona o pravosudnoj akademiji, o uređenju sudova", kaže Kuburović.

Set pravosudnih zakona trebalo bi da se promeni do kraja godine. Ministarka za evropske integracije smatra da je tokom 2018. učinjen izuzetan napredak u oblasti poštovanja ljudskih prava, što će tek biti vidljivo primenom novih zakona.

"Ja neću da podsećam na čitav, ali ću i podsetiti na čitav inkluzivan proces, vezan za ustavne amandmane, opet u vezi sa izborom nosilaca pravosudnih funkcija, značajnih zakona, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakona o savetima nacionalnih manjina, u saradnji sa SE i izborima koji su održani", kaže ona.

Šefica pregovaračkog tima sa EU Tanja Miščević, podsetila je na to da se Srbija sama rešila na reviziju akcionog plana, smatrajući je potrebnom.

"Ovo je dobrovoljni proces u koji smo ušli, zato što zaista smatramo da je to važan elemenat procesa pregovora kojeg moramo preduzeti u jednom momentu jer se od nas očekuje da ispunimo prelazna, da bismo dobili i završna merila i time zatvorili ovo poglavlje", kaže Miščević.

Na prvoj javnoj debati o revidiranom akcionom planu predstavnici vlasti pozvali su na inkluzivnost sve relevantne društvene faktore.

Izvor: Vebsajt RTV, 06.02.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija