Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAJEDNICA ADVOKATA NIŠA: Zajednica u ime oštećenih podnela pritužbu na rad Vrhovnog kasacionog suda. Posle gotovo 10.000 presuda protiv Nacionalne službe za zapošljavanje, zauzet stav koji ostalima uskraćuje pravo na odštetu


Još krajem januara 2017. godine, Vrhovni kasacioni sud je zauzeo stav da je naknada za slučaj nezaposlenosti isplaćivana po zakonu, iako je više od 10.000 predmeta pravosnažno okončano u korist radnika koji su Nacionalnu službu za zapošljavanje tužili za pogrešnu metodologiju obračuna.

Na ovu odluku je reagovala Zajednica niških advokata - koja je podnela pritužbu na rad pomenute pravosudne instance - a nezadovoljni su i brojni korisnici koji svoje tužbe nisu predali na vreme, te oni kojima predmeti nisu završeni pre ove sednice.

Jedan od njih je i korisnik novčane nadoknade za nezaposlene Dragan Antonijević iz Niša, koji je nešto kasnije predao tužbu protiv NSZ.

- Gotovo 200 kolega je predalo tužbu pre mene, a ja sam oklevao i odlučio se tek kada su prvi od njih počeli da dobijaju novac. Sada mi kažu da to isto pravo koje su oni ostvarili, ja ne mogu iz nekog samo njima znanog razloga. Ja nisam pravnik, ali bi zakon trebalo da važi i bude isti za sve. Jer svi smo iste godine poslati na biro za nezaposlene i tokom 2013. godine smo primali novčanu naknadu koja je na isti način obračunavana. Sada proizilazi da je njih 200 povlašćeno u odnosu na nas petoro, koji nismo... - kaže Antonijević, napominjući da je izgubio poverenje u sud i nikome ne bi preporučio da tamo traži pravdu.

Advokat Miodrag Lenić objašnjava da Zajednica advokata Niša smatra da su sudije svojim postupanjem prekršile i zakon i Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)...

- Vrhovni kasacioni sud je doveo u pitanje i rad veštaka, s obzirom na to da se bavio metodologijom obračuna, što je ekonomska, a ne pravna kategorija. To bi mogla da se poredi sa situacijom da nam medicinski veštak kaže da neko boluje od bolesti bubrega, a da ga pravnici isprave kako se ipak radi o srčanoj slabosti... - objašnjava Lenić, uveren u to da će 500 do 600 sudija dobiti loše ocene, jer proizilazi da retko koji od njih, gotovo nijedan, ne poznaje pravo i zakon.

Kaže, to su direktne posledice potencijalno velikog broja ročišta i velikog broja ponovljenih rasprava, a Zajednica niških advokata će - ako izostane pozitivan odgovor na pritužbu - pravdu potražiti i pred Sudom za ljudska prava u Strazburu, a nije isključeno ni stupanje u štrajk...

Protiv Nacionalne službe za zapošljavanje je podneto više od 20.000 tužbi, od kojih 9.000 samo u Nišu. Sudski veštaci su utvrdili da je prilikom obračunavanja naknade došlo do nepravilnosti, pa su korisnici na mesečnom bili oštećeni za sume od 1.500 do 5.000 dinara. Većina njih je novac na ovaj način primala najmanje tri meseca, a najduže do dve godine.

Izvor: Vebsajt Novosti, M. Kostić, 04.04.2017.
Naslov: Redakcija