Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD USVOJIO PRAVNI STAV PO KOME JE NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE NAKNADE ZA NEZAPOSLENE ISPLAĆIVALA U SKLADU SA ZAKONOM: NSZ očekuje da će sudovi u najkraćem roku uskladiti svoju praksu sa pravnim stavom VKS-a, uz napomenu da će razmotriti mogućnost obeštećenja od lica koja su se na ovaj način naplatila, a putem obnove svih sudskih postupaka u kojima je nezakonito presuđeno i isplaćena razlika novčane naknade


Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je zakonito i ispravno obračunavala i isplaćivala novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, utvrdio je Vrhovni kasacioni sud (VKS).

VKS je 9. februara 2017. godine objavio pravno shvatanje Građanskog odeljenja ovog suda, zauzeto na sednici održanoj 23.01.2017. godine, a kojim je potvrđena ispravnost preporuke iz nalaza Državne revizorske institucije iz 2012. godine.

Protiv Nacionalne službe za zapošljavanje pokrenuto više desetina hiljada sudskih sporova za naknadu štete zbog navodno manje isplaćene novčane naknade i da su sudovi u više od 10.000 predmeta presudili u korist stranaka. Isto je za posledicu imalo isplatu enormnog iznosa iz sredstava budžeta Republike Srbije. Najveći deo ovih sredstava odnosio se na advokatske i troškove veštačenja, a najmanje na ime isplate razlike navodno manje isplaćene novčane naknade korisnicima, navodi se u saopštenju NSZ.

Nacionalna služba za zapošljavanje očekuje da će sudovi u najkraćem roku uskladiti svoju praksu sa pravnim stavom Vrhovnog kasacionog suda, uz napomenu da će razmotriti mogućnost obeštećenja od lica koja su se na ovaj način naplatila, a putem obnove svih sudskih postupaka u kojima je nezakonito presuđeno i isplaćena razlika novčane naknade.

Takođe NSZ poziva korisnike novčane naknade da imaju u vidu navedeni pravni stav najvišeg suda u državi kada se budu eventualno odlučivali da prihvate pozive i predloge brojnih advokata da pokrenu sudske postupke protiv Nacionalne službe za zapošljavanje.

Izvor: Vebsajt Nacionalne služba za zapošljavanje, 10.02.2017.
Naslov: Redakcija