Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVINE U SETU PREDLOGA FINANSIJSKIH ZAKONA


Odbor Narodne skupštine Republike Srbije za evropske integracije usvojio je u načelu više predloženih zakona iz oblasti finansija čije su izmene usklađene sa evropskim standardima i pravilima, a među njima su i Predlog zakona o računovodstvu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita.

Pored toga, u načelu su usvojeni i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o kontroli državne pomoći, Predlog zakona o reviziji, Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, kao i Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima.

Prema rečima Dušice Stojanović iz Ministarstva finansija, osnovni razlozi za donošenje izmena i dopuna Zakona o PDV-u jesu stvaranje povoljnijih uslova za unapređenje opšteg interesa zajednice, kao i usaglašavanje sa propisima Evropske unije.

"To je u vezi sa daljim unapređenjem poslovnog ambijenta za domaće i strane privredne subjekata", rekla je Stojanović.

Predsednik Komisije za kontrolu državne pomoći Vladimir Antonijević je povodom Predloga zakona o kontroli državne pomoći rekao da se tim zakonom ostvaruje operativna nezavisnost Komisije i da će skupština birati članove saveta, odnosno predsednika tog tela.

Kada je reč o Predlogu zakon o računovodstvu uvodi obavezu razvrstavanja grupa pravnih lica. Malim pravnim licima se smanjuje broj finansijskih izveštaja, dok se za velika zahteva i nefinansijski izveštaj koji se odnosi na dodatne informacije u poslovanju kompanija, između ostalog, i sa aspekta zaštite životne sredine.

Predlogom zakona o reviziji izmešta se kontrola kvaliteta rada revizora sa Komore na Komisiju za hartije od vrednosti. Kako su naveli predstavnici Ministarstva finansija, ne može se više dozvoliti da organizacija sama sebe kontroliše.

Prema dostupnim podacima, u periodu od 2016. godine do danas izrečeno je 38 mera revizorima i društvima za reviziju, a bilo je i onih najtežih, oduzete su dve dozvole za rad i tri licence. U Ministarstvu finansija kažu da je zbog zaštite javnog interesa neophodno da se revizori pridržavaju Zakona o reviziji, jer se u suprotnom, mogu pojaviti potencijalni problemi u vezi sa budžetom Srbije i radom kompanija.

Izmene i dopune Zakona o osiguranju depozita treba da poboljšaju sistem osiguranja depozita u Srbiji, a jedna od novina je uvođenje mogućnosti obračuna premije osiguranja na bazi procene odnosno ocene nivoa rizika koje preduzimaju banke u svom poslovanju sa ciljem da ostvare veći profit.

Kako objašnjavaju u nadležnom ministarstvu, one banke koje su sklonije većem apetitu prema riziku u svom poslovanju plaćaće nešto višu premiju na osiguranje depozita.

Takođe, prilagođava se osnovica za obračun same premije. Ranije je to bio ukupan zbir svih kategorija depozita koja se osiguravaju, a sada se on prilagođava sa standardima EU i dominantnom praksom u svetu da se premija osigurava na nivo garantovanih depozita.

Ostale su dve neusaglašenosti - da se osigurani iznos sa 50.000 evra poveća na 100.000 evra i da se u sistem osiguranja depozita uključe i velika pravna lica.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.10.2019.
Naslov: Redakcija