Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAOSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

 

OPIS

NETO OSNOVICE (din.)
od januara 2023. godine

Izabrana, postavljena i zaposlena lica 

 

- izabrana lica iz člana 7. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama

12.179,53

- za imenovana lica u službi predsednika Republike i u Službi Narodne skupštine

4.141,45

- izabrana lica iz člana 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama  

14.890,70

- postavljena lica u organima i službama lokalne vlasti 

3.204,58

- zaposleni u organima i službama lokalne vlasti 

3.494,63

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada za zaposlene u organima i službama lokalne vlasti 

349,46

- policijski službenici 

41.849,90

- profesionalni pripadnici Vojske Srbije 

46.465,11

- profesionalni pripadnici Vojske Srbije na službi u Upravi za vojno zdravstvo 

42.241,02

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO:

 

- osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard   

4.312,53

- visoko obrazovanje 

3.923,07

- studentski standard   

4.109,91

- zdravstvena zaštita: 

 

- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskom biohemičaru 

4.783,92

- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica 

5.092,30

- za ostale zaposlene  

4.568,83

- za zdravstvene saradnike sa stečenim sedmim nivoom kvalifikacija 

4.696,94

- za zdravstvene saradnike sa stečenim od trećeg do šestog nivoa kvalifikacija 

4.782,34

- socijalna zaštita (republičkog i lokalnog nivoa): 

 

- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskom biohemičaru 

4.740,44

- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica 

4.955,30

- za negovateljice 

4.697,34

- za ostale zaposlene 

4.270,30

- predškolsko obrazovanje   

4.312,53

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)   

4.111,44

- Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije: 

 

- za zdravstvene radnike 

4.032,52

- za ostale zaposlene 

3.632,00

- ostale javne službe (republičkog i lokalnog nivoa)   

3.632,00

- stručne službe OOSO (Nacionalna služba za zapošljavanje, Republički Fond za zdravstveno osiguranje i Republički fond za PIO): 

 

- za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama  

5.252,59

- za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama  

4.982,26

- za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 

3.459,04

- zaposleni u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja:

 

- za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 

5.515,22

- za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama   

5.231,36

- za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

3.632,00

Državni organi 

 

- za zaposlene u Poreskoj upravi i Upravi carina 

27.861,26

- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova

29.661,26

- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu odbrane

29.938,47

- za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija 

32.328,06

- za ostale zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

29.389,14

- za državne službenike i nameštenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima (osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova) 

29.117,01

- za državne službenike i nameštenike u sudovima i tužilaštvima koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju platu u duplom iznosu 

26.469,99

- za državne službenike i nameštenike u Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu 

27.538,52

- za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu 

27.793,51

- za funkcionere čija se plata određuje prema plati državnih službenika na položaju 

24.978,25

- za funkcionere čija se plata određuje prema plati sudija 

43.578.46

- za ostale državne službenike i nameštenike 

26.227,15

- za sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca 

46.181,05

- za predsednika i sudije Ustavnog suda 

43.981,95

 
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA