Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAOSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

 

OPIS

NETO OSNOVICA (din.)
- od novembra 2019. godine -

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO 

   

- osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard  

3.411,98 

- visoko obrazovanje 

3.103,85 

- studentski standard  

3.251,67 

- zdravstvena zaštita:  

 

- za doktora specijalistu, doktora medicine i stomatologa

3.408,99 

- za medicinskog tehničara i stomatološkog tehničara

3.628,74 

- za ostale zaposlene

3.255,72 

- socijalna zaštita (republičkog i lokalnog nivoa)  

3.347,29 

- predškolsko obrazovanje  

3.411,98 

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)  

3.252,88 

- ostale javne službe (republičkog i lokalnog nivoa)  

2.873,55 

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje i Republičkog fonda za PIO):  

    

1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:  

4.155,73 

2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:  

3.941,86 

3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:  

2.736,71 

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti 

    

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave  

11.781,20 

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave  

2.535,40 

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave  

2.764,88 

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada:  

    

* za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno  

276,49  

Državni organi

    

- zaposleni u Poreskoj upravi i Upravi carina 

22.043,22

- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane

23.467,34

- za državne službenike i nameštenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o javnom tužilaštvu

23.036,75

- za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu

21.787,88

- za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati državnih službenika na položaju

19.762,25

- za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati sudija

34.478,33

- ostali državni službenici i nameštenici  

20.750,35

Pravosuđe 

   

- predsednik i sudije Ustavnog suda  

34.797,57

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca**  

36.537,45

** u 2019. godini osnovica koja se odnosi na sudije isplaćuje se 70% iz izvora 01 - Prihodi iz budžeta  i 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima 

  

 
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA