Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAOSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

 

OPIS

NETO OSNOVICE (din.)
od januara 2022. godine

Izabrana, postavljena i zaposlena lica 

  

- izabrana lica iz člana 7. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama 

11.871,51

- državni sekretar, Generalni sekretar Vlade, šefovi i zamenici šefova kabineta 

3.681,29

- izabrana lica iz člana 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama  

13.236,18

- postavljena lica u organima i službama lokalne vlasti 

2.848,52

- zaposleni u organima i službama lokalne vlasti 

3.106,34

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada za zaposlene u organima i službama lokalne vlasti 

310,63 

- policijski službenici 

37.199,91

- profesionalni pripadnici Vojske Srbije 

37.547,57

- profesionalni pripadnici Vojske Srbije na službi u Upravi za vojno zdravstvo 

41.302,32

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO 

  

- osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard   

3.833,36

- visoko obrazovanje 

3.487,17

- studentski standard   

3.653,25

- zdravstvena zaštita: 

  

- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskom biohemičaru 

4.252,37

- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica 

4.526,49

- za ostale zaposlene  

4.061,18

- za zdravstvene saradnike sa stečenim sedmim nivoom kvalifikacija 

4.175,06

- za zdravstvene saradnike sa stečenim od trećeg do šestog nivoa kvalifikacija 

4.250,97

- socijalna zaštita (republičkog i lokalnog nivoa): 

  

- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskom biohemičaru 

4.213,72

- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica 

4.405,26

- za negovateljice 

4.175,41

- za ostale zaposlene 

3.795,82

- predškolsko obrazovanje   

3.833,36

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)   

3.654,61

- Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije: 

  

- za zdravstvene radnike 

3.584,46

- za ostale zaposlene 

3.228,44

- ostale javne službe (republičkog i lokalnog nivoa)   

3.228,44

- stručne službe OOSO (Nacionalna služba za zapošljavanje, Republički Fond za zdravstveno osiguranje i Republički fond za PIO): 

  

- za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama  

4.668,97

- za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama  

4.428,68

- za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 

3.074,70

- zaposleni u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja:

 

- za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 

4.902,42

- za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama   

4.650,10

- za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

3.228,44

Državni organi 

  

- za zaposlene u Poreskoj upravi i Upravi carina 

24.765,56

- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova

26.365,56

- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu odbrane

26.611,97

- za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija 

28.736,05

- za ostale zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

26.123,68

- za državne službenike i nameštenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima (osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova) 

25.881,79

- za državne službenike i nameštenike u sudovima i tužilaštvima koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju platu u duplom iznosu 

23.528,88

- za državne službenike i nameštenike u Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu 

24.478,68

- za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu 

24.705,34

- za funkcionere čija se plata određuje prema plati državnih službenika na položaju 

22.202,89

- za funkcionere čija se plata određuje prema plati sudija 

38.736,41

- za ostale državne službenike i nameštenike 

23.313,02

- za sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca 

41.049,82

- za predsednika i sudije Ustavnog suda 

39.095,07

 

 
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA