Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAOSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

 

OPIS

NETO OSNOVICA (din.)
- od decembra 2017. godine -

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO 

  

- osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard 

2.871,80

- visoko obrazovanje

2.612,45

- studentski standard 

2.736,86

- zdravstvena i socijalna zaštita 

2.817,35

- predškolsko obrazovanje 

2.871,80

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa) 

2.763,70

- ostale javne službe (republičkog i lokalnog nivoa) 

2.486,63

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralni registar OSO): 

  

1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama: 

3.596,17

2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama: 

3.411,09

3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama: 

2.368,22

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti 

  

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave 

10.194,88

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave 

2.194,01

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave 

2.392,59

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada: 

  

* za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno 

239,26

Državni službenici i nameštenici

  

- zaposleni u Poreskoj upravi i Upravi carina

18.811,42

- u Ministarstvu odbrane, u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova

19.751,99

- u Ustavnom sudu, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu

18.854,17

- ostali državni službenici i nameštenici 

17.956,35

Pravosuđe

 

- predsednik i sudije Ustavnog suda 

29.835,87

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca** 

31.327,66

** u 2018. godini osnovica koja se odnosi na sudije isplaćuje se 70% iz izvora 01 - Prihodi iz budžeta  i 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima 

 

 
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA