Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAOSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

 

OPIS

NETO OSNOVICA (din.)
- od maja 2019. godine -

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO 

   

- osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard  

3.130,26

- visoko obrazovanje 

2.847,57

- studentski standard  

2.983,18

- zdravstvena zaštita:  

 

- za doktora specijalistu, doktora medicine i stomatologa

3.099,08

- za medicinskog tehničara i stomatološkog tehničara

3.155,43

- za ostale zaposlene

3.014,56

- socijalna zaštita (republičkog i lokalnog nivoa)  

3.070,91

- predškolsko obrazovanje  

3.130,26

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)  

2.957,16

- ostale javne službe (republičkog i lokalnog nivoa)  

2.660,69

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje i Republičkog fonda za PIO):  

   

1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:  

3.847,90

2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:  

3.649,87

3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:  

2.533,99

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti 

   

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave  

10.908,52

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave  

2.347,59

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave  

2.560,07

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada:  

   

* za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno  

256,01 

Državni organi

   

- zaposleni u Poreskoj upravi i Upravi carina 

20.410,39

- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane

21.529,67

- za državne službenike i nameštenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o javnom tužilaštvu

21.134,63

- za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu

20.173,96

- za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati državnih službenika na položaju

18.298,38

- za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati sudija

31.924,38

- ostali državni službenici i nameštenici  

19.213,29

Pravosuđe 

  

- predsednik i sudije Ustavnog suda  

31.924,38

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca**  

33.520,60

** u 2019. godini osnovica koja se odnosi na sudije isplaćuje se 70% iz izvora 01 - Prihodi iz budžeta  i 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima 

  

 
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA